De kloof tussen mensen met en zonder beperking

is een miskend probleem.

Uw steun aan Hart voor Handicap

brengt hen dichter bij elkaar.

Dankzij uw steun brengen we in 2020 nog meer mensen samen.

Stort uw gift nog vandaag op het rekeningnummer BE11 0689 9998 4848. 

(Voor elk bedrag dat nog in 2021 op onze rekening toekomt

ontvangt u vanaf 40 euro in 2021 een fiscaal attest.)

image.jpg

een gift via payconiq? scan de code en vul het bedrag in.

let op: wil je een fiscaal attest vanaf 40 euro, dan moet je op het rekening nummer BE11 0689 9998 4848 storten. Met en gift via Payconiq kan je nooit een fiscaal attest ontvangen.

 

Iedereen erbij-charter

‘t Is tijd om drempels weg te halen. In gebouwen, maar ook in ons hoofd. Iedereen hoort er simpelweg bij. Evident? Teken toch ons charter. Want een beweging die breed wordt gedragen, wordt beter gehoord.

 

Het Charter

 

 

DEZE ORGANISATIES & BEDRIJVEN hebben het charter getekend en steunen zo De Genereuzen

‘n Groot hart voor handicap?

 

Hart voor Handicap heeft je nodig. Alleen met jouw financiële hulp kunnen we projecten steunen die mensen met en zonder beperking samenbrengt. Samen wonen, werken of simpelweg van ’t leven genieten.

 

Doe een eenmalige gift

Dat kan door overschrijving op rekeningnummer BE11 0689 9998 4848. Schenk je in één kalenderjaar 40 euro of meer, dan krijg je het daaropvolgende jaar een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% van je gift. Mooi meegenomen!

Geef een doorlopende opdracht

Bepaal zelf het bedrag dat je maandelijks wilt schenken – 5, 10, … euro – en regel online of in je bankkantoor een doorlopende opdracht naar BE11 0689 9998 4848. Wanneer je op die manier 40 euro of meer schenkt in één kalenderjaar, dan krijg je het daaropvolgende jaar een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% van je gift. Dank je wel, jij schenkt Hart voor Handicap de stabiliteit die we nodig hebben om onze werking uit te bouwen.

Neem ons op in je testament

Wil jij een deel van je nalatenschap schenken aan Hart voor Handicap? Dat kan heel eenvoudig via een eigen, handgeschreven testament of een testament opgemaakt door je notaris. Het volstaat te vermelden dat je een deel van je bezit (of alles, als je geen wettelijke erfgenamen hebt) nalaat aan Hart voor Handicap. Omdat wij slechts 8,5% successierechten hoeven te betalen, komt meer dan 90% van je erfenis ten goede aan een betere, warmere wereld.

Overweeg een duolegaat

Bij een duolegaat schenk je een deel van je erfenis aan een erkende organisatie zoals Hart voor Handicap, en een ander deel aan je erfgenamen. Hart voor Handicap neemt de successierechten van beide delen op zich. Zo hoeft je goede vriend, neef, nicht… helemaal niets te betalen en steun je tegelijkertijd een goed doel.

iStock-626262722.jpg
 

Zelf een project?

Wil jij met je organisatie een project realiseren? Eentje dat meer ontmoetingskansen creëert voor mensen met en zonder beperking? En kan je daarvoor een financieel duwtje in de rug gebruiken? Bezorg ons je e-mailadres. Zodra Hart voor Handicap een nieuwe projectoproep doet, hoor jij het als eerste.

 
offset_comp_456146.jpg
 

OVER ONS

Hart voor Handicap wil alle drempels weg. De fysieke drempels in gebouwen, openbaar vervoer, scholen, bedrijven. Maar ook de drempels in ons hoofd die verhinderen dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten. De wereld wordt gewoon een betere plek als iedereen -  al die unieke persoonlijkheden, knappe talenten, zotte dozen… - er vanzelfsprekend bij hoort.

 
iStock-542112592.jpg