Terug

Belastingvermindering voor giften en fiscale attesten

Onder een aantal strikte voorwaarden zijn giften aan VZW’s aftrekbaar. Opgelet, enkel giften aan erkende VZW’s komen hiervoor in aanmerking. Belastingvermindering voor bepaalde giften. Wanneer schenkers meer dan 40 euro per kalenderjaar geven, kunnen ze aanspraak maken op belastingvermindering. Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering? Men heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker? De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

Fiscale attesten
Om aan te tonen dat ze meer dan 40 euro aan een welbepaalde organisatie hebben geschonken, moeten ze een fiscaal attest kunnen voorleggen. Niet elke organisatie kan zo’n attest afleveren. Organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits een erkenning van de overheid, belastingvrije giften innen. Voor wie? Het wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) bepaalt welke instellingen erkend kunnen worden voor het uitreiken van fiscale attesten. Alle instellingen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een belastingvermindering Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de belastingvermindering. Er zijn 3 categorieën: